Wszystkie zdjęcia rentgenowskie oraz badania tomografii komputerowej w naszej pracowni wykonujemy w technice cyfrowej. Oprócz korzyści w postaci znacznie zmniejszonej dawki promieniowania umożliwia to oszczędność czasu potrzebnego na wywołanie zdjęcia na kliszy.

Dzięki temu wszystkie wyniki badań rentgenowskich wydajemy w czasie kilku minut. Jest to czas potrzebny na nagranie płyty CD na której wydajemy zdjęcia panoramiczne oraz badania stomatologicznej tomografii komputerowej. Zdjęcia wewnątrzustne pojedynczych zębów wysyłamy na podany adres mailowy - oferujemy możliwość wysłania zdjęcia rtg bezpośrednio do lekarza stomatologa, lub na dowolny inny adres mailowy.

Na życzenie pacjenta, wyniki badania wysyłamy na serwer ftp. W przypadku konsultacji na odległość wystarczy przesłać link do wyników badań lekarzowi, a będzie mógł on samodzielnie ściągnąć wynik badania z internetu.

Telefon stacjonarny
Stacjonarny+48 71 750 12 12
Telefon komórkowy
Komórka / WhatsApp+48 601 912 111
Lokalizacja
LokalizacjaWrocław ul. Nobla 3/1