Zdjęcia panoramiczne RTG

Zdjęcie panoramiczne RTG - zgodnie z najnowszymi standardami, zdjęcie to jest zwykle wykonywane na początku każdego kompleksowego leczenia stomatologicznego jako zdjęcie przeglądowe, pozwalające ocenić ogólny stan zdrowia jamy ustnej pacjenta.

Podczas badania na zdjęciu panoramicznym mogą być wykrywane zamaskowane zmiany chorobowe nie zauważone wcześniej, oraz nie dające żadnych objawów bólowych. Zdjęcie panoramiczne pozwala dodatkowo wykryć zmiany próchnicowe na powierzchniach stycznych zęba - nie widocznych podczas badania stomatologicznego. 

Zestawiając powyższe zalety z minimalną dawką promieniownia - możliwą do zastosowania dzięki cyfrowej technologii radiologicznej mamy odpowiedź dlaczego zgodnie z zachodnimi standardami badanie to powinno być wykonywane przy każdym kompleksowym leczeniu stomatologicznym. Wynik zdjęcia wydajemy na płycie CD, do jego wykonania konieczne jest skierowanie od lekarza stomatologa..

Telefon stacjonarny
Stacjonarny+48 71 750 12 12
Telefon komórkowy
Komórka / WhatsApp+48 601 912 111
Lokalizacja
LokalizacjaWrocław ul. Nobla 3/1