Oferta

 

Wszystkie zdjęcia rentgenowskie oraz badania tomografii komputerowej w naszej pracowni wykonujemy w technice cyfrowej. Oprócz korzyści w postaci znacznie zmniejszonej dawki promieniowania umożliwia to oszczędność czasu potrzebnego na wywołanie zdjęcia na kliszy.

Zdjęcia panoramiczne RTG

Zdjęcie panoramiczne RTG - zgodnie z najnowszymi standardami, zdjęcie to jest zwykle wykonywane na początku każdego kompleksowego leczenia stomatologicznego jako zdjęcie przeglądowe, pozwalające ocenić ogólny stan zdrowia jamy ustnej pacjenta.

Tomografia komputerowa szczęki lub żuchwy

Tomografia Komputerowa szczęki lub żuchwy - badanie, które coraz częściej staje się złotym standardem w zaawansowanym leczeniu implantologicznym lub chirurgicznym.

Tomografia komputerowa pojedynczych zębów

Tomografia komputerowa częściowa - tomografia pojedynczych zębów - dzięki ograniczonemu polu badania do kilku sąsiednich zębów dawka promieniowania rentgenowskiego jest tak samo niska jak przy zwykłym zdjęciu panoramicznym.

Zdjęcie RTG zębów

Zdjęcie RTG zęba wewnątrzustne - zębów od lat wykorzystywane są do diagnostyki przedzabiegowej przed każdą ekstrakcją zęba oraz podczas każdego leczenia kanałowego. Charakteryzują się najwyższą rozdzielczością ze wszystkich stomatologicznych badań radiologicznych - w najnowszych systemach cyfrowych jakość zdjęcia jest wyższa niż zdjęcia na kliszy radiologicznej przy ponad ośmiokrotnie niższej dawce.

Telefon stacjonarny
Stacjonarny+48 71 750 12 12
Telefon komórkowy
Komórka / WhatsApp+48 601 912 111
Lokalizacja
LokalizacjaWrocław ul. Nobla 3/1